Ny kandidatvisning i Jobbadmin

 

(Endringen i kandidatvisningen vil være på plass i løpet av uke 26)

Ved å trykke på navnet til en av søkerne i søkeroversikten vil du tas inn i kandidatvisningen for den aktuelle søkeren. Her finner du all informasjon knyttet til søknaden, og kan skaffe deg oversikt over utført behandling.

Vi har den senere tiden jobbet med en endring inne på den enkelte kandidat for å sørge for en mer "klikk-lett" og oversiktlig løsning.

Ny kandidatvisning i Jobbadmin sørger for bedre oversikt gjennom at:

  • Bruker gis tilgang til søknad, CV, vedlegg og utført behandling i ett og samme bilde
  • Bruker kan behandle søknaden og gjøre vurderinger samtidig som hen viser CV, vedlegg og søknad
  • Bruker kan etter-registrere informasjon på allerede utført behandling
  • Scrolle i søknad/CV samtidig som behandling gjøres

Herunder vises bilde av ny kandidatvisning i Jobbadmin.

kand2.PNG

Legg merke til i bildet over at kandidatvisningen er delt i 3 kolonner.

  1. Til venstre vises kort informasjon om søkeren, sammen med informasjon om screeningscore, særskilte registreringer, testscore, etiketter mm.
  2. I den midtre kolonnen vises søkers søknad og CV som standard. Det er mulig å trykke på pilen ved siden av «Søknad/CV» for å endre til oversikt over søkers vedlegg.
  3. I kolonnen til høyre har bruker tilgjengelig alle de samme behandlevalgene som finnes i søkeroversikten. Dersom det allerede er gjort behandling av søknaden vil utført søknadsbehandling synliggjøres i denne kolonnen.

Justere lesebredde:
Lesebredden kan justeres dersom det er ønskelig å gi mer plass til visning av CV/søknaden kontra behandlingsmulighetene, eller motsatt. Du kan også fritt scrolle opp og ned i begge felter, uavhengig av hverandre, for å skaffe deg oversikt over nødvendig informasjon.

Du justerer lesebredde via valg oppe i kolonnen til høyre. I bildet under er det valgt at behandlekolonnen til høyre skal ta opp 25% av visningen kontra søknad/CV. Valg av lesebredde gjøres via område merket gult i bildet.

lesebredde.PNG

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig