Knytte flagg til status

 

Det er mulig å knytte flagg til statuser i egendefinert søknadsflyt. Flaggene ivaretar viktige funksjoner for rapportering, samt fletting i innstillingsdokument - og avgjør også om saksbehandler får gjort flere registreringer samtidig som status settes.

 

Knytte flagg til status: 

Som det framgår av bildet under er det mulig å knytte flagg til de ulike statusene som opprettes. Dersom det knyttes et flagg til en status, vil søkere som gis denne statusen under søknadsbehandlingen også få festet et flagg ved seg som sikrer at søknaden telles med i rapporter, og eventuelt i innstillingsdokument.

Søker beholder flagg selv om søkeren senere skulle bli flyttet over i annen status.   

Man kan også opprette statuser som ikke har noe flagg tilknyttet – og da blir statusen kun til bruk for å holde orden på søkermassen (filtrere på status). 

nyyy.PNG

Eksempel på bruk av flagg

Administrator oppretter Statusen «Intervju», og knytter til flagget «Intervju».  
Intervjuflagget blir satt på søkerne som flyttes til denne statusen under søknadsbehandlingen, og dette sørger for at søkerne telles med i rapporter og hentes inn i innstillingsdokumentet. Flagget sørger også for at bruker kan legge inn tid/dato/sted for intervjuet samtidig som søkeren flyttes til statusen. 

NB: Dersom det ikke knyttes intervju-flagg til statusen, vil søkere som gis status «intervju» ikke hentes inn i innstillingsdokument eller telles med i rapporter.   

La oss si at det er ønskelig å kunne skille på søkere som: 

 1. vurderes til intervju  
 2. søkere som skal til intervju 

Bildet under viser hvordan statusene i flyten kunne blitt satt opp. 

 

nyyyyy.PNG

 

I det tenkte tilfellet vil det være naturlig å opprette 1 status som heter «Aktuell for intervju» - der det ikke knyttes noe flagg til statusen.  
Det skal ikke knyttes flagg til statusen ettersom saksbehandler kun har behov for å status-sette søkere for å holde oversikt over potensielle intervjukandidater. 

I tillegg vil det være naturlig å opprette statusen «Intervju», som man knytter intervju-flagg til.  
Når saksbehandler flytter søker til denne statusen under søknadsbehandlingen vil søkeren få festet et flagg ved seg som sikrer at søknaden telles med i rapporter, og eventuelt i innstillingsdokument. Flagget sørger også for at saksbehandler får satt intervjutidspunkt/dato/sted samtidig som statusen settes. 

 

Hvilke flagg finnes?

I bildet under ser du hvilke flagg som det er mulig å knytte til en status. Hver av disse flaggene sørger for å ivareta andre registreringer samtidig som status settes på søker. 

flaggings.PNG

Ikke kvalifisert: Denne vil typisk bli knyttet til status "Uaktuell"/"Ikke kvalifisert" etc. Flagget sørger for:

 • at det er mulig å legge inn en skriftlig vurdering av søker samtidig som statusen settes

Kvalifisert: Denne vil typisk bli knyttet til status "Aktuell"/"Kvalifisert" etc. Flagget sørger for:

 • at det er mulig å legge inn en skriftlig vurdering av søker samtidig som statusen settes
 • at søkere med flagget telles som kvalifiserte i rapporter

Intervju: Denne vil typisk bli knyttet til status "Intervju"/"2.gangs intervju" etc. Flagget sørger for:

 • at det er mulig å sette tidspunkt og sted for intervju samtidig som status settes på søkeren
 • at det er mulig å invitere søker til intervju samtidig som status settes på søkeren
 • at søkere med flagget hentes inn i innstillingsdokument og rapporter
 • at søker blir bevart lengre enn øvrige søkere på stillingen etter personverninnstillinger satt for arbeidsgiver

Innstilt: Denne vil typisk bli knyttet til status "Innstilt"/"Innstilte søkere" etc. Flagget sørger for:

 • at det er mulig å sette innstillingsnummer og innstillingsbegrunnelse samtidig som status settes på søker
 • at søkere med flagget blir hentet inn i innstilingsdokument

Referansesjekk: Denne vil typisk bli knyttet til status "Gjennomført referanseintervju"/Innhentet referanse" etc. Flagget sørger for:

 • At det er mulig å registrere inn referanseintervju fra referanser oppført i søkers CV

Ansatt: Denne vil typisk bli knyttet til status "Ansatt søker"/"Ansatt" etc. Flagget sørger for:

 • at tidspunkt for oppstart i ny jobb kan settes samtidig som status settes på søker
 • at informasjon kan innhentes fra søker i forbindelse med onboarding (kun for kunder med Visma integrasjon)
 • at søker telles med i rapporter
 • at søker blir bevart lengre enn øvrige søkere på stillingen etter personverninnstillinger satt for arbeidsgiver

Flagg som de ulike søkerne innehar vil vises tydelig i søkeroversikten:

rkieyukeuyrkdu.PNG

 

 

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig