Bytte søknadsflyt underveis i søknadsbehandlingen

 

Det er mulig å bytte ut søknadsflyt, selv etter at søknadsbehandlingen på en stilling er påbegynt. Vi anbefaler å lese denne artikkelen for å sette seg inn i hvordan dette kan gjøres - og hva man må være oppmerksomme på i slike tilfeller.

 

Bytte søknadsflyt underveis i søknadsbehandlingen: 

Dersom virksomheten har opprettet flere søknadsflyter er det mulig å bytte ut flyten som er valgt for stillingen, selv om søknadsbehandlingen på stillingen er påbegynt. 

Flyt byttes på Steg 2 under redigering av stilling:

bytt.PNG


Når ny søknadsflyt er valgt på rullemenyen, må man trykke på "Lagre/neste" nede på siden. Flyt blir da byttet ut - og dette vil gjenspeile seg i behandlevalg på stillingen, samt i statusfiltrene over søkeroversikten.

NB: Ved bytte av flyt må man være oppmerksomme på at statuser som allerede hadde blitt satt på søkerne nullstilles. Alle søkerne vil bli flyttet til den første statusen i den nye flyten som er valgt.  

Flagg som er satt på søkerne vil derimot ikke gå tapt. Det vil si: 

Dersom det før bytte av søknadsflyt hadde blitt satt status med tilknyttet flagg på en eller flere søkere – så vil disse søkerne fremdeles beholde flaggene, selv om statusene blir nullstilt. Dette for å sikre at viktig informasjon fra søknadsbehandlingen som allerede er utført ikke blir slettet fra søker ved bytte av flyt. 

Flagg-ikoner er hele tiden synlig til høyre for søkerne i søkeroversikten. I bildet herunder fremgår det at søkeren innehar nåværende status «Innstilt». Søkeren har dessuten flagg for kvalifisert, intervju, referansesjekket, samt innstilt. Flaggene har blitt knyttet til søkeren etter hvert som søkeren har vært innom ulike statuser i søknadsprosessen der det har vært flagg knyttet til status.  

 
flagg1.PNG

Man kan filtrere søkeroversikten etter flagg for å vise søkere som innehar viktige registreringer som «Intervju», «Ikke kvalifisert» etc. På denne måten vil det være enkelt å identifisere alle søkere som eks. tidligere var merket med intervju, innstilt, ansatt osv. – selv om de ikke ligger i riktig status etter endringen av søknadsflyt.  
 

filtrerflagg.PNG

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig