Annonsemal

Bruker med administratortilgang kan opprette annonsemal i systemet. Administrator setter opp malen etter virksomhetens eget ønske (innhold, moduler, logoer, bilder m.m.). Malene blir tilgjengelig når man oppretter en ny stilling. Redigering av annonse i stilling har samme framgangsmåte som når man redigerer i annonsemal.

I systemet ligger det en standard system-mal som virksomheten kan benytte. Denne kan brukes som utgangspunkt, og endres/tilpasses etter virksomhetens ønske/behov.

Du må ha rolle som administrator for å kunne opprette annonsemal i systemet.

 • Gå til "Vedlikehold">"Maler">"Annonsemaler" i venstremenyen i Jobbadmin
 • En oversikt over eksisterende maler vil fremkomme på siden. Administrator kan trykke på «Rediger» til høyre for denne i listen for å redigere/tilpasse denne etter egen virksomhets behov
 • Trykk på «Opprett ny Annonsemal» øverst i vinduet for å lage en helt ny mal

 

mceclip2.png

 

Å lage annonsen 

 • Språk: Velg hvilke språk malen/annonsen skal opprettes på. Man kan opprette flere språk i ettertid ved behov. (Vær obs på at du må oversette språket selv)
 • Informasjon om malen
  • Malnavn: Malen vil automatisk få et navn basert på dato og klokkeslett for når den ble opprettet. Vi anbefaler at man bruker et navn som er gjenkjennbart og tydelig, slik at man enkelt vet hvilken mal det er når man skal tilknytte mal til en stilling.
  • Eierenhet: er valgfritt å bruke. Her kan man tilknytte en avdeling til malen, slik at den kun blir tilgjengelig for denne avdelingen. Hvis man ikke velger en avdeling, så vil malen være tilgjengelig for alle som kan opprette og redigere stillinger.
  • Lås mal: er en funksjon som låser malen for redigering når den blir tilknyttet en stilling. Det betyr at man ikke kan endre på moduler, bilder, videoer, m.m. Man kan legge til tekst og endre overskrifter i modulene som ligger i malen.
  • Opprette malen på flere språk: For å opprette malen på flere språk, så kan man velge mellom de ulike språkfanene over annonsen. Man må manøvrere seg inn på de ulike språkfanene, og oversette teksten manuelt til språket man har valgt. Hvis man har opprettet malen på Norsk Bokmål først, så vil teksten kopieres automatisk som hjelpetekst på Norsk Bokmål i den nye språkfanen. Denne teksten må slettes manuelt etter hvert som man er ferdig å oversett

mceclip1.png

 

 • Tips: Tipsboblene kan klikkes på for å få en kort forklaring på funksjonen(e).
 • Overskrift: Her kan du skrive inn en nøkkelsetning relatert til stillingen. For eksempel: "Vil du være med på å prege morgendagens teknologi?" Merk at dette feltet ikke overføres til Nav, og er dermed ikke obligatorisk.
 • Stillingstittel: Her fyller du inn tittelen på stillingen.
 • Bakgrunnsbilde: Her kan du velge fra alle bildene som er lastet opp under "Logo/Bilde" i vedlikeholdsmenyen. For dette bildet anbefaler vi en bredde på ca 1400px og høyde på ca 900px.
 • (Se veiledning for å «Laste opp og endre logo/bilde» her: Laste opp og endre logo/bilde – Jobbnorge - Support)
  •  

 

mceclip4.png

 • Bunnlinjemenyen: Nederst på skjermen ligger bunnlinjemenyen. Det er den man bruker for å «Lagre annonse, Legge til modul og Forhåndsvise mal». Bunnlinjemenyen ligger limt til bunnen av skjermen, og er tilgjengelig hele tiden mens man manøvrerer seg opp og ned i annonsen.

mceclip5.png

 • Legge til modul: Det finnes flere moduler og velge mellom, slik at du kan få et design tilpasset ditt behov. Trykk på "Legg til modul i bunnlinjemenyen, og "Velg" for å få opp de ulike alternativene som er tilgjengelig.

mceclip6.png

 

 • Slik ser de ulike modulene ut:
  • Tekstboks - én spalte
   • Inneholder en enkel tekstboks med samme bredde som annonsen.

mceclip7.png

  • Tekstboks - to spalter
   • Inneholder tekstboks som er delt i to spalter. Tekstboksens totale bredde er lik som annonsebredden, og er delt på midten.

mceclip8.png

  • Bilde (Fullbredde)
   • Inneholder et enkelt selvvalgt bilde fra bildebanken som har samme bredde som annonsen.

mceclip9.png

  • Tekst og bilde (Halvbredde)
   • Inneholder en tekstboks på ene siden, og et selvvalgt bilde fra bildebanken på den andre siden.

mceclip11.png

  • Tekst og video
   • Inneholder en tekstboks på ene siden, og en video på den andre siden. For å legge til video i en annonse, så må du legge til URL fra en åpen nettside hvor videoen ligger tilgjengelig.

mceclip12.png

 • Flytte modul
  • For å flytte en modul opp eller ned i annonsen, så kan man trykke på «Flytt opp» eller «Flytt ned» i bunnen av hver enkelt modul. Hvis det bare er mulig å flytte modulen én vei, så er det fordi modulen allerede ligger øverst eller nederst i annonsen. Man kan også slette moduler ved å trykke på «Slett».

mceclip13.png

 • Husk å "Lagre" før du avslutter.
 •  
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig