Jobbanalyse

Jobbanalyse

NB: Funksjonaliteten har byttet navn til "Jobbanalyse". I videoen under benyttes begrepet "Behovsanalyse". Denne vil bli oppdatert med riktig navn. Funksjonaliteten er ikke endret.

Jobbanalyse er nå ferdig utviklet i Jobbadmin. Denne vil gjøre det mulig for våre kunder å ivareta flere deler av rekrutteringsprosessen digitalt i løsningen. Jobbanalyse utføres som et første ledd i nye rekrutteringsprosesser. Modulen vil bli aktivert pr. arbeidsgiver, og virksomheter som ønsker denne bes ta kontakt på kundeservice@jobbnorge.no for å be om aktivering. 

Under finner du trinnvis forklaring på bruk av jobbanalyse både som video og skjermbilder. 

Opprette mal for jobbanalyse:

Det anbefales at virksomheten bruker tid på å opprette mal for jobbanalyse. Virksomheten kan ta utgangspunkt i sin egen mal (som benyttes utenfor systemet) og tilpasse denne i Jobbadmin.

Under «Maler» på vedlikeholdsmenyen finner administrator valg for «Jobbanalyse». (Dersom modulen er aktivert for arbeidsgiveren). Etter å ha trykket på menypunktet får bruker se en oversikt over maler som er opprettet, og kan gå til oppretting av ny jobbanalyse-mal fra siden. Det er mulig å opprette et ubegrenset antall maler - alt etter eget behov.

jobb.PNG

Administrator gir malen et navn (slik at malen kan gjenkjennes ved senere bruk). Videre kan administrator velge hvilke avdeling malen skal ligge under. Dersom avdeling ikke velges vil malen være globalt tilgjengelig for hele arbeidsgiveren.

Tekst legges inn i tekstboks i editor, og kan stiles med tabeller (kan limes inn fra Word), overskrift mm.

opprettmal.PNG

I tillegg til å legge inn tekst kan bruker opprette egne komponenter som settes inn i malen. En komponent definerer et felt for utfylling senere når malen er i bruk. Eksempelvis kan administrator opprette komponent for «Arbeidsoppgaver», «Kvalifikasjonskrav» og «Ønskede personlige egenskaper» mv. Når jobbanalyse senere gjennomføres vil tekst som legges inn i de ulike komponentfeltene enkelt kunne hentes inn i annonseteksten.

Ny komponent opprettes enkelt via knapp i editor.

000.png

Etter å ha trykket på knapp (merket gult) får administrator se oversikt over de tilgjengelige komponentene som virksomheten allerede har opprettet, og kan enkelt legge til ny gjennom å skrive komponentens navn og deretter lagre.

legg_til_komp.PNG

For å sette komponenten inn i malen må administrator sette markøren på ønsket sted i tekstboksen, og deretter velge komponent fra liste i editor. Se bilde under:

besk.PNG

Komponenten setter seg inn på riktig sted i malen, og informasjon kan legges inn rett i komponentfeltet når jobbanalysen skal gjennomføres senere.

dd.png


Når malen er ferdig utformet, trykker administrator «Lagre» nede på siden for å lagre mal og gjøre den tilgjengelig for bruk når ny rekrutteringssak skal opprettes.

ddd.png

Gjennomføre Jobbanalyse:

Når ny rekrutteringssak skal opprettes trykker bruker på «Ny rekruttering» fra hovedmenyen i Jobbadmin.

 

dddd.png

 

Modal fremkommer deretter, der bruker kan velge å inkludere jobbanalyse for stillingen som planlegges utlyst.

nyst.PNG

Bruker huker av i checkboks for å inkludere jobbanalyse som et ledd i rekrutteringsprosessen. Bruker trykker deretter på «Ny stilling». Brukeren tas videre til neste steg der hen velger mal fra rullemeny. Valgt mal lastes inn på siden.

dddddd.png

Bruker starter analysen ved å fylle inn tekst i de ulike delene av dokumentet. Tekst som legges direkte inn i utfyllingskomponentene kan senere hentes inn i annonseteksten. Komponenter bør dermed opprettes og settes inn i malen for de områder av analysen virksomheten ønsker med i selve stillingsannonsen.

Bildet herunder viser hvordan tekst er lagt direkte inn i komponent i dokumentet.

ee.png

Bruker lagrer jobbanalysen ved å trykke på «Lagre jobbanalyse» nederst til venstre under dokumentet.

laja.PNG

Etter at jobbanalysen er lagret vil bruker finne den igjen under «Mine rekrutteringer» i hovedmenyen. Rekrutteringssaken vil ha status «Jobbanalyse».

sta.PNG

Bruker kan gå til redigering og videre arbeid med analysen ved å trykke på tittelen i oversikten, og deretter på «Rediger» < «Jobbanalyse» på siden som åpnes, slik bildet under viser.

redig1.PNG

 

Når jobbanalysen er ferdigstilt kan bruker gå til oppretting av stilling ved å trykke på «Opprett stilling» nederst under dokumentet.

eeeeeee.png

Bruker tas videre inn i de ulike stegene for å legge inn stillingsdetaljer, annonsetekst og publisere stillingen.

eeeeeeee.png

 

Når bruker kommer til steg 3, «Rediger annonse», kan hen velge å hente inn informasjon fra jobbanalysen som skal inn i annonseteksten. Alle komponentene vil være valgbare fra rullemeny i tekstmodulene, og bruker velger fritt blant disse for å sette inn tekst.

eeeeeeeee.png

Etter å ha valgt «Arbeidsoppgaver» fra rullemenyen hentes disse inn direkte i annonseteksten fra jobbanalysen (bilde under). Tekst kan hentes fra analysen inn i alle tekstmoduler i annonsen, både 1-spalter, 2-spalter og tekst+bilde modul.

Stillingen publiseres på vanlig måte på steg 4 «Publiseringsvalg».

eeeeeeeeee.png


NB:
Jobbanalysen vil alltid være tilgjengelig inne fra den aktuelle stillingen, og vil danne et dokument i PDF på rekrutteringssaken. Denne finner dere under "Last ned"<"Jobbanalyse som PDF" på stillingen.

rthyh.png

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig