Mal for Innstillingsdokument

 

Bruker med administratortilgang kan opprette innstillingsmal i systemet. Administrator setter opp malen etter virksomhetens eget ønske (innhold, variabler/flettekoder). Flettekoder kan settes inn i malen, og vil sørge for automatisk innhenting av informasjon når malen senere lastes opp på en stilling.

I systemet ligger det en standard innstillingsmal som virksomheten kan benytte. Denne kan brukes som utgangspunkt, og endres/tilpasses etter virksomhetens ønske/behov.

 

Du må ha rolle som administrator for å kunne opprette innstillingsmal i systemet.

1. Gå til "Vedlikehold">"Maler">"Dokumentmaler" i venstremenyen i Jobbadmin.

2. En oversikt over eksisterende dokumentmaler vil fremkomme på siden. Standard innstillingsmal er tilgjengelig for alle virksomheter, og administrator kan trykke på "Rediger" til høyre for denne i listen for å redigere/tilpasse denne etter egen virksomhets behov.

 

liste.PNG

 

3. For å opprette ny innstillingsmal trykker du på "Opprett ny", og velg "Mal for stillingsdokument" fra rullemenyen.

4. Ny side åpnes der administrator kan starte med å registrere informasjon i malen. Bruker må også Gi malen et navn.

Bildet under viser hvordan en mal kan settes opp - og viser et utdrag fra vår standard mal. Legg merke til at det er satt inn flere variabler/flettekoder i malen (som henter informasjon automatisk inn når den lastes opp på en stilling). Variabler settes inn på ønskede plasseringer i malen - og velges fra rullemenyen i editor ("Flettekode"). Se bilde nr. 2 under.

 

malmal.PNG

 

mceclip0.png

 

5. Trykk på "Lagre" nede på siden for å lagre malen. Den er nå klar for å benyttes - og kan hentes opp på stilling i systemet.

 

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig