Spørsmål og svar - Webinar 1. oktober

 

 
I forbindelse med Webinar avholdt i 1. oktober klokken 09.00 – 09.30 kom det inn spørsmål fra noen av deltakerne. Spørsmål og svar er publisert herunder.

 

 

Spørsmål:

Tallene, hvor søkerne kommer fra, er den automatisk generert eller basert på hvor personer kom fra da de trykket på en lenke?

Svar: Tallene hentes fra Google Analytics og baserer seg på hvilken nettside søkeren kom fra før de landet på annonsen på jobbnorge.no. Tallet viser alle visninger av landingssiden. 

 

Spørsmål:

Slettes kandidatenes søkerhistorikk i tråd med GDPR, slik at historikken ikke er komplett, men begrenset til innstillinger i sletterutinene?

Svar: Kandidatens søkerhistorikk slettes i tråd med GDPR. Det er ikke mulig å få opp søkerhistorikk fra søknader som er slettet i tråd med GDPR innstillingene.

 

Spørsmål:

Funksjonen for å se hvilke andre stillinger en kandidat har søkt på, hvordan er dette håndtert med tanke på personvernkonsekvenser for kandidaten? Har rekrutterende leder rett å vite at kandidaten har søkt andre stillinger? Må kandidater godta via samtykke el?

Svar: En bruker får kun opp søkerhistorikk på søknader vedkommende allerede har tilgang til (og fra søknader som ikke har blitt slettet etter virksomhetens GDPR innstillinger). En leder vil dermed ikke kunne se søkerhistorikk for søknader utenfor sitt innsyn. Det kan i brukeradministrasjonen settes innstillinger for hvem som skal ha tilgang til historikken. Det er kun brukere med tilgang til «CV base» som får se denne.

 

Spørsmål:

Kan vi sende arbeidsavtalen til godkjenning før utsendelse? Hos oss skal alle tilbud godkjennes av leder før vi sender det til kandidaten.

Svar: Det er ikke en egen godkjenningsfunksjonalitet knyttet til arbeidsavtale i systemet. Vi legger opp til at virksomheter kan benytte internt dialogsystem for å be leder godkjenne avtalen.

 

Spørsmål:

Er adresse knyttet til folkeregistrert adresse via fnr?

Svar: Adresse hentes fra jobbsøkers egen utfylling av personalia-del i CV.

 

Spørsmål:

Arbeidsavtale – ligger den statlige avtalen her slik at den kan brukes, eventuelt kan lastes opp?

Svar: Den statlige avtalen ligger ikke inne i systemet pr nå, men vi har notert oss at dette er et ønske.

 

Spørsmål:

Overføres det som skal overføres til arkiv? og vil det være på plass med en gang?

Svar: Ja, det vil kunne settes opp i integrasjonen at arbeidsavtale (signerte dokumenter) skal sendes over automatisk til sak/arkiv.

 

Spørsmål:

Er det mulig å legge vedlegg til arbeidsavtalen?

Svar: Det er mulig å legge ved andre filer samtidig som arbeidsavtalen sendes ut til søker for signering. Disse vil derimot ikke registreres som vedlegg/bilag til arbeidsavtalen.

 

Spørsmål:

Digital signatur, ivaretas signatur for arbeidsgiver også?

Svar: Det er pr i dag ikke digital signatur for arbeidsgiver i systemet. Vi jobber med å finne en løsning for signering av dokumenter fra arbeidsgivers side.

 

Spørsmål:

Blir publisering og kontakt med Nav og finn.no på samme måte som før?

Svar: Det vil ikke bli endringer knyttet til publiseringsfunksjonaliteten. Publisering til Finn og Nav vil gjøres på samme måte som i dag. Vi jobber derimot for tiden med å koble oss på det nye API`et for overføring av stillinger til nav.no. Dette vil forbedre tjenesten betraktelig – og nav-publisering vil skje like umiddelbart som det gjør hos Finn.no (ikke via manuell rutine hos nav). I arbeidet med dette vil vi gjøre endringer i stillingskategorier på Jobbnorge, slik at disse blir like kategoriene som nav bruker.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse