Screeningmal

Screeningfunksjonalitet tillater arbeidsgiver å sette opp spørsmål som søkerne må besvare i søknadsprosessen. Det er et svært godt hjelpemiddel for å kunne vurdere kandidater, og hjelper arbeidsgiver med å hente inn relevante opplysninger fra søkerne på et tidligst mulig tidspunkt. 

Obs: Malen bør ferdigstilles før den knyttes til en stilling. Endringer i malen etter den er tilknyttet til en stilling vil ikke påvirke screeningen i stillingen.

Bruker med administratortilgang kan opprette screeningmaler under "Vedlikehold".

 

Gå til "Vedlikehold"<"Maler"<"Screeningmaler" i venstremenyen. Ny mal opprettes via "Ny screening-mal" oppe til venstre på siden. 

scr.PNG

På siden som fremkommer kan du gi malen et navn, samt velge hvilken avdeling som skal kunne benytte den og hvilket språk den skal opprettes på. (Det er mulig å opprette en mal på flere språk).
NB: Dersom det ikke velges en avdeling for malen, vil den kunne brukes av hele virksomheten.

screee.PNG

Trykk på "Legg til spørsmål" for å legge spørsmål og svaralternativer til malen.
Du kan legge til så mange spørsmål og svaralternativer du vil.

Skriv inn spørsmålet og definer deretter hvilken type svar søker skal kunne gi på spørsmålet. Se bilde under.

velg.PNG

Dersom du setter opp at søker kun skal kunne velge ett alternativ, vil søker ikke kunne besvare spørsmålet med å krysse av flere alternativer. Du må velge type svaralternativ etter type spørsmål. Dersom spørsmålet er "Hvilke  systemer behersker du?" - og hvert svaralternativ lister opp ulike system, bør du velge at søker kan velge flere alternativer osv.

I eksempelet fra bildet under ser du at det er opprettet 2 ulike svaralternativer der hvor hvert svar er gitt ulik poengsum. Når søker besvarer spørsmål i screening vil det bli regnet ut en poengsum basert på de svarene vedkommende har gitt. En søker som i dette tilfellet (bildet under) krysser av for å ha 1-3 års erfaring som sjåfør, vil få 50 poeng på svaret knyttet til dette spørsmålet. Søker ser ikke hvilke poeng hvert svar gir, men arbeidsgiver vil kunne se poengscore i søkeroversikt til hjelp for grovsortering senere. I eksempelet under er det naturlig at søker kun kan velge ett alternativ svar - og det er dermed satt opp at søker kan velge ett alternativ. 

sc.PNG

Du trykker på "Legg til svaralternativ" (merket gult i bildet over), for å legge til flere svaralternativer. Når du er ferdig med å legge inn alternativer trykker du på "Lagre" nede på siden. Du vil da få se en oversikt over spørsmål som er lagt til i malen - og kan legge til flere ved behov, slik bildet under viser (merket gult). Du kan i etterkant endre rekkefølgen på spørsmålene ved hjelp av dra- og slipp funksjonalitet.

ferdig.PNG

NB: I tillegg til å gi ulike svaralternativer en poengsum, har du noen ekstra valg.

Diskvalifiserende svaralternativer:
Du kan definere et eller flere svaralternativer som "Diskvalifiserende", slik bildet under viser.
Søkere som huker av for et diskvalifiserende svar får ikke regnet ut en total screeningscore i søkeroversikten. Det blir ikke regnet sammen en totalscore, selv om søkeren har samlet poeng på andre spørsmål.
 
 
diskvalifiserende.PNG
 
 
 
Blokkerende svaralternativer:
Du kan definere enkelte svaralternativer som blokkerende, slik bildet under viser.
Dersom søker krysser av for et slikt alternativ i søknadsprosessen får han/hun umiddelbart et varsel som sier at arbeidsgivers minstekrav for stillingen ikke er oppfylt. Søkeren blir hindret i å fortsette med søknaden - men gis mulighet til å endre sitt svar for å gå videre i søknadsprosessen.
 
blokkerende.PNG

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig