Utvidet og offentlig søkerliste

Det er mulig å ta ut utvidet og offentlig søkerliste etter en stilling er avpublisert, og eventuelle forespørsler på unntatt offentlighet er blitt behandlet i søkeroversikten. Søkerlistene blir generert automatisk basert på informasjon sendt inn av jobbsøkerne i søknaden.

 

Offentlig søkerliste
Offentlig søkerliste er en søkerliste som inneholder oversikt over kandidater som har søkt på en stilling. Kandidater som har bedt om unntak fra offentlighet, og som har fått denne forespørselen godkjent vil stå nevnt med kandidatID, og at søker er unntatt offentlighet.
Informasjon som står oppført om søker i denne søkerlisten er:

 1. Kandidat ID (Nummer i søkerlisten)
 2. Navn
 3. Alder
 4. Nåværende stilling
 5. Kommune
 6. Kjønn

mceclip0.png

Utvidet søkerliste
Utvidet søkerliste inneholder mer informasjon enn den offentlige, og er unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven §25, første ledd, søkere har innsyn i denne da de er søker til stillingen (part i saken) jf. forvaltningsforskriften §15. Her ligger det utvidet informasjon om hver enkelt kandidat:

 1. KandidatID
 2. Navn
 3. Kjønn
 4. Alder
 5. Kommune
 6. Utdanning
 7. Yrkeserfaring

mceclip1.png

Ta ut søkerliste:

Offentlig og utvidet søkerliste kan tas ut fra en stilling i systemet gjennom valg inne på stillingens dashbord (samt inne fra søkeroversikt og tab for innsyn). Trykk på "Søkerlister" slik bildet under viser. Velg deretter hvilken søkerliste du skal åpne gjennom å klikke på den i rullemenyen.

NB: Alle søkerforespørsler må være behandlet før listen skal kunne genereres. Dersom det ligger ubehandlede forespørsler fra søkere, enten om trekking av søknad eller ønske om unntak fra offentlighet, vi likke listen kunne genereres. Bruker vil få varsel i slike tilfeller.

 

s_k.PNG

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig