Digital signatur 🎬

 

Integrasjon mot Postens signeringstjeneste tilbyr virksomheten mulighet til å sende ut arbeidskontrakt som skal signeres av jobbsøker. Mal for arbeidskontrakt settes opp i løsningen av administrator hos den enkelte virksomhet. 

 

Opprette dokumentmal

Administrator oppretter mal via menypunktet "Maler"<"Dokumentmaler" på vedlikeholdmenyen. Under oppretting av mal velger administrator dokumenttype "Kandidatdokument".

Ta utgangspunkt i virksomhetens egen mal for arbeidskontrakt - og sett eventuelt inn variabler som skal flette inn informasjon om kandidat og stilling fra "Flettekode"-meny i editor.

 

kontraktmal.PNG

 

Det er mulig å sette inn variabler for kontonummer og personnummer i malen (finnes under flettekode-meny i editor)

Når variabler for personnummer og bankkontonummer settes inn i malen vil søker måtte registrere dette under utfylling av kontrakten. Variablene vil fungere som «placeholders» – og avgjøre hvor i kontrakten denne informasjonen settes inn etter søkers utfylling.

 

Sende ut kontrakt til søker for signering

For å få tilgang til å opprette dokument må bruker ha rolle som "Saksbehandler" + tilgang til modulen "Dokumenter" under "Søknadsbehandling".

Brukere med denne tilgangen vil ha tilgang til taben "Kandidatdokumenter" inne på den enkelte søker (kandidatvisningen). Ved å klikke på linken "Opprett dokument" på siden som fremkommer får bruker mulighet til å velge dokumentmal fra rullemeny. Se bilde under.

 

terhtrwh.PNG

 

Dersom det eksempelvis skal sendes en arbeidsavtale, og det ikke er opprettet mal for arbeidsavtale på forhånd, kan bruker velge "tomt dokument" fra rullemeny for å bygge opp dokumentet direkte. Dersom det er laget en mal, kan denne velges. Se bilde.

dtyjtj.PNG


Valgt mal hentes opp - og kan redigeres direkte i tekstboksen på neste side. Begynn med å velge om dokumentet skal signeres, og evt. legg til hvem fra arbeidsgivers side skal signere dokumentet. Se bilde.

mceclip0.png

Dokumentet kan lagres og arbeides videre på senere. Dokument som lagres på en kandidat vil ligge synlig når du går inn på "Kandidatdokumenter" inne på jobbsøkeren. 

Når dokumentet er ferdig utarbeidet, kan det sendes til kandidaten for elektronisk signering. Brukeren trykker på taben "Kandidatdokumenter" inne på kandidaten.

(Det er mulig å trekke tilbake dokumentet fram til kandidaten signerer det, hvis man skulle ha behov for det. Dette gjøres inne på "Kandidatdokumenter" på høyre side av det aktuelle dokumentet).

NB! Dokumentet må signeres innen 30 dager fra det blir sendt. 

mceclip1.png

 

Bildet under viser meldingen som kandidaten mottar etter at arbeidsgiver har sendt kontrakten fra Jobbadmin.

 

mceclip2.png

 

Når kandidaten trykker på «Start signering» må hen først registrere inn personnummer og kontonummer slik at denne informasjonen flettes inn i dokumentet før det blir signert. Kandidaten MÅ registrere inn disse opplysningene når variabler for «Personnummer» og «Kontonummer» er lagt inn i malen. Se bilde under.

 

fyllut2.PNG

Når det er klart for at arbeidsgiver kan signere, vil brukeren som skal signere få et varsel om dette.

mceclip3.png

Bruker hos arbeidsgiver kan signere ved å 1) følge varselet som vist i bildet ovenfor, 2) gå inn på kandidatdokumenter i den aktuelle stillingen og trykk "Signér" som vist på bildet under:

mceclip4.png

Eller ved å 3) gå til "Mine sigeringer i menyen til venstre, som vist på bildet under:

mceclip5.png

 

Når man trykker på "Signér", vil du bli ført videre til Postens digitale signeringsløsning; Digipost, hvor man kan lese gjennom kontrakten og velge hvordan man ønsker å signere.

mceclip6.png

Man må bekrefte at man har lest gjennom dokumentet, og kommer deretter videre til selve signeringen. 

mceclip7.png

Når dokumentet er signert av begge parter, vil det stå "Ferdig signert" under "Signering". 

mceclip8.png

 

NB: Signeringsmodulen må aktiveres pr. arbeidsgiver i systemet.
Ta kontakt med våre kundekonsulenter for informasjon om pris på signeringstjenesten.

 

Her kan du se en kort opplæringsvideo i bruk av digital signatur:

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig