Mal for kandidatdokument

Det er mulig å opprette mal for ulike kandidatdokumenter i Jobbadmin (f.eks. arbeidsavtale). Alle maler som opprettes som type "kandidatdokument", kan hentes opp på en enkelt søker i systemet - og eventuelt sendes til søker for elektronisk signering. 

Administrator kan opprette kandidatdokument ved å trykke på:

  • "Vedlikehold" - "Maler" - "Dokumentmaler"
  • Trykk på "Opprett ny" øverst i vinduet, og velg "Mal for kandidatdokument" i drop-down menyen.

dokumentmaler1.PNG

  • Ny side åpnes der bruker kan gi malen et navn og opprette innholdet i malen.

kanmal.PNG

  • Flettekode: Dersom det er slik at malen senere skal kunne flette inn informasjon om søker og stilling automatisk, kan bruker velge å sette variabler inni malen. Dette gjør bruker fra rullemeny som fremkommer ved å trykke på "Flettekode" i editor (se bilde under).
    • Flettekodene har navn etter hvilken informasjon de henter inn i dokumentet.

mceclip0.png

  • Husk å lagre nederst på siden før du avslutter.

 

  • Etter at mal er lagret vil den bli tilgjengelig inne i Kandidatdokumenter på hver enkelt kandidat. 

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig