Anonyme søknader og screening

Det anbefales at screening benyttes for alle stillinger der anonyme søknader er slått på. Dette for å effektivisere søknadsbehandlingen.

Screening er et svært godt hjelpemiddel for å kunne vurdere kandidater, og hjelper arbeidsgiver med å hente inn relevante opplysninger fra søkerne på et tidligst mulig tidspunkt. 

Screeningspørsmålene bør settes opp i samsvar med de krav/ønsker som fremgår av annonseteksten, og svaralternativene må være uttømmende for å sikre at søker gis anledning til å gi et treffende svar. Dersom stillingen eksempelvis krever utdanning på masternivå, bør det stilles spørsmål om høyeste oppnådde grad. Det kan videre være relevant å stille spørsmål om søkerens utdanningsretning (kan være fritekst), jobberfaring, kjennskap til ulike systemer etc.

Rapport på søkernes besvarelser samt poengsum kan enkelt tas ut fra systemet.

Se hvordan du oppretter screeningmaler: Screeningmal – Jobbnorge - Support

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig