Tilganger, innsyn og roller i Jobbadmin

Tilgang til tjenester/roller

Tilganger styres av den eller de som har fått tildelt rolle som administrator for din organisasjon i Jobbadmin. 

Savner du tilgang til funksjoner som for eksempel opprette nye stillinger og brukere, behandle søknader, redigering av utlysningstekst og bestilling av annonser må du kontakte en administrator for å endre hvilke tilganger du skal ha rettigheter til.

For å gjøre endringer i tilganger til tjenester/roller:

Gå inn på «Vedlikehold» - «Administrere» - «Brukere». 

mceclip0.png

Du vil da komme inn på en ny side som heter "Brukeroversikt". Søk opp brukeren du ønsker å gjøre endringer for, og trykk på navnet deres eller «Rediger bruker».

Under "Innsyn stillinger" kan man gi brukeren innsyn i enkelt stillinger ved å legge inn stillingsID på den aktuelle stillingen, og klikke på "Legg til" på høyre side av skrivefeltet. De stillingene brukeren har fått innsyn i, vil ligge i en liste under skrivefeltet. Her kan man også slette brukerens innsyn i stillinger.

mceclip2.png

Bla ned til du finner "Innsyn avdelinger".

Her settes innsyn i avdelinger. Hvis du velger at brukeren skal være global, vil han/hun ha innsyn i alle avdelinger. Hvis ikke kan du klikke på "Gi tilgang" i avdelingstreet hvilke avdelinger brukeren skal ha innsyn i, eller "Fjern tilgang" for å fjerne tilgang til en avdeling.

NB! Det er automatisk arv av innsyn slik at om du haker av for en avdeling som har underavdelinger vil den automatisk også arve innsyn i disse.

mceclip1.png

Huk av i boksen til venstre for der det står "Skal bruker være global", for å gi brukeren tilgang til alle avdelinger og stillinger.


mceclip0.png

Lengre ned finner du overskriften «Tjenester / Roller Jobbadmin». Her vil du finne ulike kort med ulike valgmuligheter man kan huke av. Det er i disse kortene man definerer hvilken rolle brukeren skal ha og hvilke tjenester han/hun skal ha tilgang til i Jobbadmin. Gjør valg ved å krysse av i oversikten over tjenester/roller.

mceclip1.png

Annonsebestilling:
Dersom bruker skal ha tilgang til annonsebestilling må du definere hvilken rolle brukeren skal ha. Vi skiller mellom to roller: bestiller og forfatter.

  • Forfatter kan opprette nye annonser, men har ikke mulighet til å publisere stillinger. Forfatteren kan, etter lagring av annonsen, sende den den til godkjenning.
  • Bestiller kan lage nye annonser selv og publisere disse direkte. Hak av for «Annonsebestiller nett» for å gi denne tilgangen. Kryss av for screening dersom brukeren skal kunne knytte screeningspørsmål til utlysningen.

Søknadsbehandling:
Kryss av for «Søknadsbehandling» dersom brukeren skal ha tilgang til å se stillinger. Deretter velger du hvilken rolle brukeren skal ha i forhold til søknadsbehandlingen. Vi skiller mellom lesetilgang og saksbehandlertilgang.

  • Lesetilgang betyr at bruker kun kan lese i systemet. Bruker kan ikke kommunisere med søkere eller behandle kandidatene, men kan ta ut søknader og søkerlister.
  • Lesetilgang m/rangering betyr at bruker kan lese i systemet i tillegg til å sette stjernerangering av kandidatene med kommentar. Bruker kan ikke kommunisere med søkere eller behandle kandidatene ut over dette. Man kan ta ut søknader og søkerlister.
  • Saksbehandlertilgang gjør det mulig for bruker å behandle søknader fullt ut.
  • Kryss av i ruten ved screening hvis brukeren skal kunne lese screeningbesvarelser (dersom det er knyttet screening til stilling).

Vedlikehold:

  • Kryss av for «Vedlikehold» og rolle «Administrator» dersom brukeren skal ha tilgang til vedlikeholdsmenyen (opprette brukere, postmaler, avdelinger/enheter osv). Brukeren kan ha rolle som administrator selv om brukeren kun har innsyn i en avdeling/enhet, men vil i det tilfellet bare kunne opprette enheter, postmaler, brukere osv. under sin avdeling. 
  • Kryss av i ruten for screening hvis brukeren skal ha tilgang til å opprette screeningmaler. 
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig