Registrere og redigere søknad

 

Systemet støtter manuell registrering av søknad.

 

wtegr.PNG

 

Slik registrerer du søknad manuelt på en stilling:

  1. Gå inn i stillingen du ønsker å registrere en ny søker til.
  2. Trykk på «Ny søker» og velg «Registrer ny søknad».

1.png

  1. Hak av for «Har samtykke fra kandidat» for å bekrefte at kandidaten har gitt samtykke til å bli elektronisk registrert. Legg også inn en beskrivelse av hvordan samtykke er innhentet. Dette må gjøres før du kan gå videre i registreringen
  2. Trykk «Gå videre» for å legge inn søknadsbrev og annen informasjon
  3. Velg «Lagre og gå til søkeroversikt» for å lagre informasjonen du har registrert

Redigere en manuelt registrert søknad

Saksbehandlere kan også redigere manuelt registrerte søknader. Det er ikke mulig for arbeidsgiver å redigere søknader som jobbsøker har registrert elektronisk selv.

  1. Klikk på søkers navn for å komme inn på kandidatvisningen til den enkelte søkeren
  2. Trykk på «Rediger» i kolonnen til venstre
  3. Gjør nødvendige tilføyelser/endringer i søknaden og trykk på «Lagre og gå til søkeroversikt»
  4. Endringene er lagret

tyjtrd.PNG

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig