Registrere og redigere søknad

Registrere søknad manuelt.

 

c.png

Som arbeidsgiver, for å registrere en søknad manuelt på en stilling:

  1. Gå inn i stillingen du ønsker å registrere en ny søker til.
  2. Trykk på «Ny søker» og velg «Registrer ny søknad».

 

1.png

  1. Hak av for «Har samtykke fra kandidat» for å bekrefte at kandidaten har gitt samtykke til å bli elektronisk registrert. Legg også inn en beskrivelse av hvordan samtykke er innhentet. Dette må gjøres før du kan gå videre i registreringen.
  2. Trykk «Gå videre» for å legge inn søknadsbrev og annen informasjon.
  3. Velg «Lagre og gå til søkeroversikt» for å lagre informasjonen du har registrert.

Søknader som er manuelt registrert vil fremkomme av loggen.

Redigere en manuelt registrert søknad

Saksbehandlere kan også redigere manuelt registrerte søknader.

  1. Åpne søknaden
  2. Trykk på «Rediger søknad»
  3. Gjør nødvendige tilføyelser/endringer i søknaden og trykk på «Lagre og gå til søkeroversikt».
  4. Endringene er lagret.

 

2.png

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse