Rediger annonse

Trykk på «Mine stillinger» i Jobbadmin, og klikk på stillingen du ønsker å redigere.

Inne på stillingen finner du valget "Rediger stilling". For å redigere annonseteksten trykker du på "Annonse" i dropdown-menyen som fremkommer. Se bilde under. mceclip0.png

Du vil i neste vindu få opp annonsen i redigeringsmodus. Her kan du legge inn Overskift for stillingen, velge annonsemal og gjøre redigeringer i oppsett og tekst. Bruk den grønne bunnlinjemenyen for å legge til moduler, bytte mal, forhåndsvise annonsen og lagre.

mceclip0.png

NB: Dersom stillingen er publisert blir lagringene automatisk oppdatert på Jobbnorge og alle valgte tilleggstjenester for stillingen.

Se vår komplette veiledning for oppretting av annonsemal og redigering av annonse her: Rediger - Annonse – Jobbnorge - Support

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig