Personverninnstillinger i Jobbadmin

14.png

I personverninnstillingene kan du som global administrator angi hvor mange dager søknader skal være tilgjengelig før de slettes etter stillingen er avsluttet. Standard oppbevaringstid er 120 dager, med unntak av søknader fra kandidater som var på intervju eller ble ansatt som oppbevares i 540 dager. 

Antall dager kan endres, og nedtellingen starter fra dagen du avslutter stillingen. Det er ikke mulig å gjenopprette søknadene eller noen personopplysninger etter de er slettet.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig