Stillingsstatuser / Oppgaver

Du kan opprette nye statuser for stillingsforløpet til den enkelte arbeidsgiver dersom du er administrator:

  1. Trykk på «Vedlikehold» i menyen til venstre og gå til «Statuser».
  2. Velg deretter «Stillingsstatuser».
  3. Her kan du opprette nye statuser eller redigere gamle, samt legge til oppgaver knyttet til den enkelte statusen. Oppgaver som knyttes til statusene her blir kopiert til de ulike stillingene dere har. Du kan når som helst administrere statusene og tilhørende oppgaver fra denne menyen.

mceclip0.png

Dersom du ikke er administrator, kan du administrere dette fra den enkelte stilling.

  1. Gå til en stilling.
  2. Trykk på «Oppgaver». Her kan du se statusene for stillingen og oppgavene knyttet til disse.
  3. Trykk på pilen for å administrere oppgavene for statusen.

mceclip1.png

NB: Dersom du setter på varsel under «min profil», kan du også motta varsel 3 dager før det nærmer seg frist for en oppgave som skulle vært utført på en status.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig