Opprette ny bruker

For å opprette ny bruker må du være administrator samt ha tilgang til vedlikeholds menyen.

 1. Trykk på «Vedlikehold» i menyen til venstre og gå til «Administrere».  
 2. Velg «Brukere». En oversikt over brukere fremkommer. 
 3. Oppe til venstre står det «Ny bruker». Trykk her for å starte registreringen.

Personalia 
Start med å fylle inn personalia. Kun felter merket med * må fylles ut – de øvrige feltene er valgfrie.

NB: Det finnes en mulighet til å velge «Ansatt i». Brukeren vil ikke få innsyn i den avdelingen som velges her. Avdeling brukeren er ansatt i vil kun vises som informasjon i oversikten over alle brukerne.

Innsyn avdelinger 
Velg først hvilken/hvilke avdeling(er) brukeren skal ha innsyn i. Dersom brukeren får tilgang til en hovedavdeling med underavdelinger vil brukeren automatisk få innsyn i disse. Dersom brukeren skal ha innsyn i flere avdelinger krysser du av disse i listen under.

Du kan opprette ny bruker som ikke gis tilgang til noen avdelinger. Denne brukeren vil ikke ha tilgang til å se noen stillinger før han/hun eventuelt gis stillingsinnsyn til en eller flere bestemte stillinger (Se hjelpesenterartikkel her)

Dersom bruker skal ha innsyn til alle stillinger i alle avdelinger kan det hakes av i ruten for «Skal bruker være global».

NB: Du kan ikke gi bruker høyere tilgangsnivå enn det du selv har.

Tilgang til tjenester/roller
Her definerer du hvilken rolle brukeren skal ha og hvilke tjenester han/hun skal ha tilgang til i Jobbadmin. Gjør valg ved å krysse av i oversikten over tjenester/roller.

Annonsebestilling:
Dersom bruker skal ha tilgang til annonsebestilling må du definere hvilken rolle brukeren skal ha. Vi skiller mellom to roller: bestiller og forfatter.

 • Forfatter kan opprette nye annonser, men har ikke mulighet til å publisere stillinger. Forfatteren kan, etter lagring av annonsen, sende den den til godkjenning.
 • Bestiller kan lage nye annonser selv og publisere disse direkte. Hak av for «Annonsebestiller nett» for å gi denne tilgangen. Kryss av for screening dersom brukeren skal kunne knytte screeningspørsmål til utlysningen.

Søknadsbehandling:
Kryss av for «Søknadsbehandling» dersom brukeren skal ha tilgang til å se stillinger. Deretter velger du hvilken rolle brukeren skal ha i forhold til søknadsbehandlingen. Vi skiller mellom lesetilgang og saksbehandlertilgang.

 • Lesetilgang betyr at bruker kun kan lese i systemet. Bruker kan ikke kommunisere med søkere eller behandle kandidatene, men kan ta ut søknader og søkerlister.
 • Lesetilgang m/rangering betyr at bruker kan lese i systemet i tillegg til å sette stjernerangering av kandidatene med kommentar. Bruker kan ikke kommunisere med søkere eller behandle kandidatene ut over dette. Man kan ta ut søknader og søkerlister.
 • Saksbehandlertilgang gjør det mulig for bruker å behandle søknader fullt ut.
 • Kryss av i ruten ved screening hvis brukeren skal kunne lese screeningbesvarelser (dersom det er knyttet screening til stilling).

Vedlikehold:

 • Kryss av for «Vedlikehold» og rolle «Administrator» dersom brukeren skal ha tilgang til vedlikeholdsmenyen (opprette brukere, postmaler, avdelinger/enheter osv). Brukeren kan ha rolle som administrator selv om brukeren kun har innsyn i en avdeling/enhet, men vil i det tilfellet bare kunne opprette enheter, postmaler, brukere osv. under sin avdeling. 
 • Kryss av i ruten for screening hvis brukeren skal ha tilgang til å opprette screeningmaler. 

NB: Det er på forhånd avhaket for «Sende tilgangsinformasjon til brukeren». Dersom du ikke vil gi tilgang til brukeren med en gang må du fjerne avhakingen før du lagrer.

 • Etter at du har gjort dine valg trykker du «Lagre» nede på siden.

Brukeren finnes nå i brukeroversikten og du kan ettersende påloggings-informasjon til vedkommende ved å trykke på postikonet bak brukeren i listen. Brukeren vil da motta en e-post inneholdende link for å aktivere tilgang og lage seg et passord.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse