Innstillingsdokumentet

I "Dokumenter" kan du opprette dokumenter basert på maler. Her finner du også standard mal for innstillingsdokument. Dokumentet lar deg effektiv gjenbruke data fra saksbehandlingen i et ferdig oppsatt innstillingsdokument. 

NB: Det er kun aktiviteter utført under funksjonen "Behandle" som fletter inn informasjon i innstillingsdokumentet ("Vurdere, "Registrer intervju" og "Innstille").

Følgende flettes inn i innstillingsdokumentet:

  • Hvor stillingen er lyst ut
  • Antall søkere og kjønnsfordeling.
  • Antall søkere med registrert ikke-vestlig innvandrerbakgrunn, funksjonsnedsettelse og overtallighet i staten, og hvor mange av disse som er innkalt på intervju.
  • Antall interne, trukkede og kvalifiserte søkere.
  • Navn, alder, omtale og vurdering av søkere innkalt på intervju.
  • Rangering av innstilte søkere, med begrunnelse for rekkefølgen.

Noen av disse opplysningene, som antall søkere og opplysninger de selv har registrert, kommer alltid med, mens øvrige opplysninger må saksbehandler legge inn selv.

Disse detaljene kan du registrere inn på søkerne ved å benytte deg av funksjonene under "Behandle".

4.png

Se hvordan du innstiller en eller flere kandidater her.

For å opprette et innstillingsdokument, klikk på "Gå til dokumenter" og "Opprett nytt dokument".

5.png

Opplysninger som er registrert på jobbsøkerne, vil nå flettes inn i dokumentet. Endringer som gjøres i saksbehandlingen etter dokumentet er opprettet vil ikke flettes inn. Vi anbefaler å opprette dokumentet når øvrig saksbehandling er gjennomført.

Etter dokumentet er opprettet kan du jobbe videre med det i Jobbadmin, som en Word-fil eller i et sak/arkiv-system etter eksportering.

NB: Omtalen i denne artikkelen viser til standard mal for innstilling. Virksomheter kan ha ulike innstillingsmaler med forskjellige oppsett og rutiner for hvilken data som skal flettes inn i innstillingsdokumentet. Er du usikker på hva som gjelder i din virksomhet, ta kontakt med din administrator eller Jobbnorge kundeservice.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse