Innstillingsdokumentet


Under "Dokumenter" inne på en stilling kan du hente opp innstillingsmalen virksomheten benytter og arbeide digitalt med innstillingen i systemet.

dokk.PNG

Jobbnorge har tilgjengeliggjort standard mal for innstilling for alle kunder. Dersom virksomheten ikke har opprettet egen mal, kan standard mal benyttes.

Dokumentet lar deg effektiv gjenbruke data fra saksbehandlingen i et ferdig oppsatt innstillingsdokument. 

NB: Det er kun aktiviteter utført under funksjonen "Behandle" som fletter inn informasjon i innstillingsdokumentet (vurdering av kvalifisert/ikke kvalifisert, intervju og innstilt).

Følgende flettes alltid inn i innstillingsdokumentet:

  • Hvor stillingen er lyst ut
  • Antall søkere og kjønnsfordeling
  • Antall søkere med registrert ikke-vestlig innvandrerbakgrunn, funksjonsnedsettelse og overtallighet i staten, og hvor mange av disse som er innkalt på intervju
  • Antall interne og trukkede søkere

Følgende flettes inn basert på søknadsbehandling via "Behandle"-meny i systemet:

  • Antall kvalifiserte søkere (fordrer at det registreres hvilke søkere som er kvalifisert).
  • Navn, alder, omtale og vurdering av søkere innkalt på intervju (Fordrer at intervju registreres i systemet).
  • Rangering av innstilte søkere, med begrunnelse for rekkefølgen (Fordrer at innstilling registreres i systemet).

BIldet under viser hvordan du registrerer innstilling på en eller flere søkere fra søkeroversikten i systemet. Via den samme menyen registreres også kvalifisering og intervju.

innst.PNG


Se hvordan du innstiller en eller flere kandidater her.

For å opprette et innstillingsdokument, klikk på "Dokumenter"-tab over søkeroversikten (se bilde under). 

dok.PNG

 

Velg innstillingsmalen du skal bruke fra rullemenyen (se bilde).

5.png

Opplysninger som er registrert på jobbsøkerne, vil nå flettes inn i dokumentet. Endringer som gjøres i saksbehandlingen etter dokumentet er opprettet vil ikke flettes inn. Vi anbefaler å opprette dokumentet når saksbehandling er gjennomført.

Etter dokumentet er opprettet kan du jobbe videre med det i Jobbadmin. Dersom du vil jobbe videre med dokumentet på utsiden av systemet, kan du laste det ned som en Word-fil.

NB: Omtalen i denne artikkelen viser til standard mal for innstilling. Virksomheter kan ha ulike innstillingsmaler med forskjellige oppsett og rutiner for hvilken data som skal flettes inn i innstillingsdokumentet. Er du usikker på hva som gjelder i din virksomhet, ta kontakt med din administrator eller Support hos Jobbnorge.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig