Se søkerhistorikk

Vil du se om en søker har søkt på stilling hos din virksomhet tidligere?

12__2_.png

  1. Trykk på «Søk» i menyen til venstre.
  2. Hak av i «Søknader/CV» og skriv inn navn på søkeren.
  3. Trykk på «Søk». Navnet til søker vil komme opp i en liste.
  4. For å se stillinger som søkeren har søkt på kan du trykke på «Vis» bak oppføringen i listen.
  5. Trykk på stillingstittelen for å gå til søkeroversikten på aktuell stilling eller på «Vis søknad» for å gå rett til den aktuelle søknaden.

NB: Du kan også se denne oversikten ved å trykke på ikonet bak kandidatens navn inne på en stilling.

 

13.png

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse