Flytte søker over på en annen stilling

44.png

Det er mulig å flytte en søker fra et stillingsnummer til et annet. 

  1. Gå inn i søkeroversikten til den stillingen du ønsker å flytte søker fra.
  2. Marker de søkerne du ønsker å flytte. 
  3. I feltet hvor det står «Flytt til stilling med ID» skriver du inn ID-nummeret på stillingen der søker(ne) skal flyttes til. 
  4. Trykk på «Flytt». 
  5. Søker(ne) er nå flyttet til ny stilling.

Det er også mulig å flytte søkeren ved å gå inn på kandidaten og trykke på «Flytt»

 

45.png

NB: Når en søker flyttes til en annen stillingen vil søkeren ikke lenger være oppført i søkeroversikten til den opprinnelige stillingen.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse