Be søker oppdatere søknaden sin

99.png

I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å be søker om å oppdatere søknaden sin etter søknadsfristen har passert. Søkeren vil da få en mulighet til å gå gjennom søknadstekst, vedlegg og CV dersom det er nødvendig.

  1. I søkeroversikten haker du av for de søkerne du ønsker skal oppdatere sin søknad. 
  2. Trykk "Send" og velg "Forespørsel om oppdatering".
  3. Velg blant egendefinerte maler, eller bruk standard mal. Innholdet i meldingen kan endres/spesifiseres.
  4. Om det er ønskelig at mottaker skal kunne svare på meldingen så kan du hake av for «Mottaker kan svare på melding».
  5. Trykk på «Send» for å sende meldingen.

Søker vil motta en epost som inneholder en link som er gyldig i 48 timer fra utsending. Søker kan via denne lenken gjøre endringer i søknaden sin og laste opp nye vedlegg.

NB: Søker vil få status «Oppdatert» i søkeroversikten når søknaden er oppdatert. Søkere som ikke oppdaterer søknaden sin, vil ikke få denne status.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse