Be søker oppdatere søknaden sin

fores.PNG

I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å be søker om å oppdatere søknaden sin etter søknadsfristen har passert. Søkeren vil da få en mulighet til å gå gjennom søknadstekst, vedlegg og CV dersom det er nødvendig.

  1. I søkeroversikten haker du av for de søkerne du ønsker skal oppdatere sin søknad
  2. Trykk "Send" og velg "Forespørsel om oppdatering"

Ny side åpnes der du får mulighet til å skrive en melding til søker for å spesifisere hva det er behov for at vedkommende oppdaterer/registrerer.

 

maljds.PNG

  1. Velg blant egendefinerte maler, eller bruk standard mal. Innholdet i meldingen kan endres/spesifiseres (i bildet over er standardmal valgt).
  2. Om det er ønskelig at mottaker skal kunne svare på meldingen så kan du hake av for «Mottaker kan svare på melding»
  3. Trykk på «Send» for å sende meldingen

Søker vil motta en epost som inneholder en link som er gyldig i 48 timer fra utsending. Søker kan via denne lenken gjøre endringer i søknaden sin og laste opp nye vedlegg.

NB: Det registreres i Jobbadmin når søknaden er oppdatert. Du kan filtrere søkeroversikten for å se søkere som er bedt om oppdatering - og søkere som har oppdatert søknaden sin.

 

oppdatert.PNG

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig