Motta varsel når søker oppdaterer sin søknad

 

Brukere i Jobbadmin kan aktivere varsling ved oppdatering av søknad.

Innstillingene settes inne på «Min profil», og bruker velges om han/hun vil varsles i Jobbadmin, på epost, eller begge steder.

 

3333333.png

 

NB: Varsel må være slått «På» på den aktuelle stillingen for at bruker skal motta varselet. Det er kun grunninnstillingene for varsling som settes inne på "Min profil". Dersom varsling ikke er slått "På" på en gitt stilling, vil ikke brukeren varsles etter grunninnstillingene. Se bilde:


vars.PNG

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig