Vedlegg fra Vitnemålsportalen

Jobbnorge er integrert mot Vitnemålsportalen.

Når jobbsøker er i søknadsprosess til en stilling kan han/hun hente vitnemålet sitt fra Vitnemålsportalen. Slike vitnemål hetes direkte fra utdanningsinstitusjonene og inneholder digital signatur. Les mer om Vitnemålsportalen

Verifisere dokumentets gyldighet:

Alle PDF-er fra Vitnemålsportalen er digitalt signert. Dersom noen forsøker å endre PDF-en vil den digitale signaturen umiddelbart bli ugyldiggjort. For å sjekke om signeringen er intakt, anbefaler Vitnemålsportalen at Adobe Acrobat Reader benyttes. Et «bånd» med informasjon om signeringens gyldighet vil vises øverst i PDF-en. Det er kun mulig å verifisere PDF-en i sin opprinnelige elektroniske form. Hvis dokumentet blir skrevet ut er det ikke lenger mulig å verifisere signaturen.

Les på Vitnemålportalens side om hvordan verifisere signaturer: 
https://www.vitnemalsportalen.no/sikkerhet/verifisering-digital-signatur.html

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig