"Behandle"-menyen

 

Behandle søknader: 

All søknadsbehandling som danner grunnlag i rapporter, samt overfører informasjon til innstillingsdokument, gjøres via “Behandle valgte”-knappen nederst til venstre i søkeroversikten (eller via samme menyen inne på den enkelte søker).  
Via "Behandle”-funksjonen kan du:

  • Legge inn en vurdering av søkerens formelle kvalifikasjoner 
  • Registrere søker til intervju 
  • Innstille søker 
  • Ansette søker 

121212.PNG

 

1. Vurdere søkere

9999.PNG

Huk av søkerne du skal vurdere i søkeroversikten. Klikk på "Vurder som" på behandlemenyen. Du kan angi om søker er kvalifisert eller ikke gjennom 3 nivåer (Dekker minstekravet, godt kvalifisert, ikke kvalifisert). Dekker minstekravet og godt kvalifisert er begge positive verdier. Søkere som gis en av disse vurderingene vil regnes som kvalifisert i rapporter og innstillingsdokument. 

Etter at du har gjort valg mellom de 3 nivåene, fremkommer modal som lar deg legge inn en skriftlig vurdering av de valgte søkerne. Se bilde under.

101010.PNG

 

2. Intervju

Du registrerer søkere til intervju gjennom "Intervju" på behandlemenyen. Huk av søkere i søkeroversikten. Når du trykker på "intervju" på behandlemenyen vil det fremkomme en modal der du kan registrere dato og tidspunkt, samt registrere sted for intervjuet. Etter at du har lagret kan du gå direkte til oppretting og utsendelse av invitasjon til intervju. 

NB: Du kan lagre intervju uten å velge dato/tidspunkt og sted. 
Søkere som registreres til intervju vil fremkomme i innstillingsdokument. 
Søkere registrert til intervju vil oppbevares lenger på stillingen (etter virksomhetens personverninnstillinger).

 

3. Innstille

Du innstiller søkere via "Innstille" på behandlemenyen. Huk av søkerne du skal innstille og trykk på "Innstille" i menyen. Modal fremkommer der du velger innstillingsnummer på de utvalgte kandidatene. Du kan også legge inn en innstillingsbegrunnelse. Innstilte søkere vil flettes inn i innstillingsdokumentet sammen med innstillingsbegrunnelse, dersom dette er lagt inn.

131313.PNG

 

4. Ansette

Huk av søker(e) du skal ansette og trykk på "Ansette" under behandlemenyen. Du kan sette inn dato/tidspunkt for oppstart. Dette er valgfritt. Søkere som er registrert som ansatt vil regnes med i rapporter.
Søkere registrert som ansatt vil oppbevares lenger på stillingen (etter virksomhetens personverninnstillinger).

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse