"Behandle"-menyen

 

Behandle søknader: 

All søknadsbehandling som danner grunnlag i rapporter, samt overfører informasjon til innstillingsdokument, gjøres via “Behandle valgte”-knappen nederst til venstre i søkeroversikten (eller via samme menyen inne på den enkelte søker).  
Via "Behandle”-funksjonen kan du:

 • Legge inn en vurdering av søkerens formelle kvalifikasjoner
 • Registrere søker til intervju
 • Innstille søker
 • Ansette søker 

mceclip0.png

 1. Vurdere søkere

Vurdering av søkerne:

 • Huk av søkerne du skal vurdere i søkeroversikten.
 • Klikk på «Behandle valgte» i bunnlinjemenyen under søkeroversikten
 • Klikk på "Vurder som".
 • Du kan angi om søker er kvalifisert eller ikke gjennom 3 nivåer
  • Dekker minstekravet
  • godt kvalifisert
  • ikke kvalifisert

mceclip0.png


(Dekker minstekravet og godt kvalifisert er begge positive verdier. Søkere som gis en av disse vurderingene vil regnes som kvalifisert i rapporter og innstillingsdokument.) 

Etter at du har gjort valg mellom de 3 nivåene, fremkommer modal som lar deg legge inn en skriftlig vurdering av de valgte søkerne. Se bilde under.

mceclip2.png

 1. Intervju

Du registrerer søkere til intervju gjennom "Intervju" på behandlemenyen. Huk av søkere i søkeroversikten. Når du trykker på "intervju" på behandlemenyen vil det fremkomme en modal der du kan registrere dato og tidspunkt, samt registrere sted for intervjuet.

NB: Du kan lagre intervju uten å velge dato/tidspunkt og sted. 

mceclip3.png

Etter at du har lagret kan du gå direkte til oppretting og utsendelse av invitasjon til intervju. 

mceclip4.png
Opprette invitasjon: Hvis du velger å opprette invitasjon til intervju, vil du bli sendt inn i et nytt vindu hvor du kan velge meldingsmal og sende invitasjon.

mceclip5.png

Språk: Det er viktig å legge merke til mottakerens foretrukne språk, da systemet automatisk sender invitasjonen på språket kandidaten selv har valgt. (Dette avhenger av at malen finnes på kandidatens foretrukne språk). Under valgt mal vil man kune bla gjennom språkfanene som malen er opprettet på, og legge til språk. Endringer som gjøres på et språk, må redigeres i hver enkelt språkfane på det representative språket.

mceclip2.png

Flettekoder: Flettekodene henter inn informasjon automatisk, og man kan legge til flettekoder selv der det passer i teksten. Trykk på «Flettekoder» i menylinjen over tekstboksen for å se det tilgjengelige utvalget av flettekoder.

mceclip1.png

Forhåndsvisning: Man kan forhåndsvise meldingen ved å trykke på «Forhåndsvis» nederst på siden. Man får da se en forhåndsvisning av det språket man har trykket seg inn på i språkfanene.

mceclip6.png

Søkere som registreres til intervju vil fremkomme i innstillingsdokument. 
Søkere registrert til intervju vil oppbevares lenger på stillingen (etter virksomhetens personverninnstillinger).

 

 1. Innstille

Du innstiller søkere via "Innstille" på behandlemenyen. Huk av søkerne du skal innstille og trykk på "Innstille" i «behandle valgte»-menyen.

Modal fremkommer der du velger innstillingsnummer på de utvalgte kandidatene. Du kan også legge inn en innstillingsbegrunnelse. Innstilte søkere vil flettes inn i innstillingsdokumentet sammen med innstillingsbegrunnelse, dersom dette er lagt inn.
mceclip7.png

 

 1. Sende tilbud

Hvis du ønsker å sende tilbud om stilling til en eller flere kandidater, kan du huke av de utvalgte kandidatene og trykke på «Send» i bunnlinkemenyen under kandidatoversikten. Velg «Tilbud».

Du vil da få opp et nytt skjermbilde hvor du kan velge meldingsmal, redigere tekst hvis ønskelig og sende tilbudet. Her kan du bruke flettekoder slik du ønsker. Se gjennom og velg fra det tilgjengelige utvalget ved å trykke på «Flettekoder» i menylinjen over tekstboksen.

mceclip8.png

 1. Ansette

Huk av søker(e) du skal ansette og trykk på "Ansette" under «Behandle valgte»-menyen. Du kan sette inn dato/tidspunkt for oppstart. Dette er valgfritt. Søkere som er registrert som ansatt vil regnes med i rapporter.

Det er nå påkrevd med personnummer i ansettelses prosessen. Det er valgfritt å be om kontonummer.

mceclip9.png

Søkere registrert som ansatt vil oppbevares lenger på stillingen (etter virksomhetens personverninnstillinger).

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse