Blokkerende screeningalternativ

Det er mulig å opprette blokkerende screeningalternativer under oppretting av screeningmal. 

 

11111111111.png

 

Søkere som krysser av for blokkerende svaralternativer vil gis beskjed om at minstekrav knyttet til stilling ikke er oppfylt, og vil stoppes fra å levere søknad.

Søker vil gis beskjed umiddelbart ved valg av blokkerende svaralternativ, slik at det blir gjennomsiktig for søkeren hva arbeidsgiver har satt som absolutt(e) krav.

Søkeren kan redigere svaret for å gå videre med søknaden, men funksjonaliteten skal hindre at det samles inn personopplysninger fra søkere som ikke vil være aktuelle for videre behandling.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse