Særskilt behandling av søkere med fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring (Hull i CV-en)

I henhold til forskrift til lov om statens ansatte § 4 a er alle statlige virksomheter pålagt å innkalle minst en person med fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring til intervju, under forutsetning om at søkeren er kvalifisert for stillingen.

Personer med fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring er i denne sammenheng søkere som på søknadstidspunktet til sammen har vært utenfor arbeid, utdanning eller opplæring i minst to år de siste fem årene. Fraværet må skyldes rus, soning eller sykdom, herunder psykisk sykdom, eller søkeren må i fraværsperioden ha vært aktivt arbeidssøkende.

Dersom du oppfyller disse krav, krysser du av for dette før du sender søknaden. Slik avkryssing er valgfri.

NB! Avkryssing for særskilt behandling knyttes kun til den ledige stillingen som du sender søknad på, og ikke til din CV. Avkryssing for særskilt behandling kan ikke sees av andre enn saksbehandlere for den aktuelle stillingen du har krysset av. Om du søker på andre ledige stillinger så må det avkrysses på nytt for de aktuelle stillingene dersom du har slik rett til særskilt behandling.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig