Native annonse

En native-annonse skiller seg ut ved at den tilpasser seg plattformen den befinner seg på. I nettaviser vil en slik annonse ligne på en vanlig nyhetsartikkel med tekst og bilde.

I praksis målgruppestyres denne på samme måte som en programmatisk annonsekampanje. Annonsen linkes til en landingsside med en sak/artikkel som kan si noe om stillingen. Vi kan være behjelpelig med å utforme tekst.

Denne formen for annonsering passer bra dersom det er en stilling det er vanskelig å rekruttere til. Kanskje man må tenke i nye baner? Er det et spennende prosjekt på gang? Hva kan arbeidsplassen tilby? Skal dere rekruttere mange folk? Har dere noen i en lignende stilling som kan fortelle om erfaringene?

Native annonsering kan ha god effekt om det brukes riktig, da enkelte kan se på vanlige annonser som et forstyrrende element. Denne formen kan for øvrig også brukes på sosiale medier som Facebook og LinkedIn.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig