Anonyme søknader

 


Brukerveiledning anonyme søknader

Virksomheten må starte med å definere hvilke brukere som skal gis tilgang til å kunne aktivere/deaktivere anonym søknadsbehandling.

Tilgang gis inne på den enkelte bruker i brukeradministrasjonen.
Huk av «Anonyme søknader» - og trykk «lagre».

1.png


Brukeren må i tillegg ha tilgang til annonsebestilling, enten som forfatter eller bestiller, for å kunne aktivere anonyme søknader på stillingen.

  2.png


Aktivere anonyme søknader

Anonyme søknader kan aktiveres på steg 2 i oppretting av stilling («søknadsbehandling»).
Aktivering logges på stillingen, og viser tidspunkt og hvilken bruker som har utført operasjonen.

3.png 

Når anonyme søknader aktiveres vil søkers navn, nasjonalitet og eventuell funksjonsnedsettelse skjules fra søknaden. Se bilde under.

4.png 


Navn er også skjult i forespørsler som kommer inn på stillingen fra søkeren – og vil ikke fremkomme ved «be om oppdatering» til søkeren. Det er heller ikke mulig å generere rapport/statistikk fra stilling i anonym-modus. Se bilde under.

5.png


NB!
Global Administrator skal ha tilgang til alle opplysningene om søkeren gjennom hele rekrutteringsprosessen, blant annet for å kunne administrere søkeres rettigheter knyttet til innsyn i søkerliste. Global administrator vil derfor se alle søknader som vanlig. Det vil derimot fremgå for global administrator at det er aktivert anonyme søknader for stillingen, ved hjelp av ikon til venstre for stillingstittelen i søkeroversikten. Se bilde under.

 


6.png


Deaktivere anonyme søknader

Anonyme søknader deaktiveres ved å fjerne avhakingen under steg 2 («Søknadsbehandling»), samme sted som den ble slått på. Trykk deretter på «lagre/neste»-knappen for å lagre deaktiveringen. Deaktivering logges på tidspunkt og bruker.

7.png 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse