Anonyme søknader

Hvis arbeidsgiver har aktivert anonyme søknader for en stilling, vil du bli informert om dette. Informasjonen gis i toppen av siden under søknadsprosessen. Alle opplysninger i søknadsskjemaet må fylles ut for at søknaden din skal kunne vurderes.

Anonyme søknader innebærer at ditt navn, nasjonalitet og funksjonsnedsettelse (hvis relevant) holdes skjult for arbeidsgiver i den innledende fasen av rekrutteringsprosessen.

Det er kommunal- og moderniseringsdepartementet som har ansvaret for å gjennomføre forsøk med anonyme søknader i statlige virksomheter. Formålet med forsøket er å finne ut om anonymisering kan være et godt virkemiddel for å integrere personer med innvandrerbakgrunn i arbeidslivet.

Du fyller ut din CV og søknad på vanlig måte. Det er kun i den innledende fasen av rekrutteringsfasen at nevnte detaljer om deg vil holdes skjult for arbeidsgiver. 

Du kan lese mer om forsøket med anonyme søknader her.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig