Screening

 

Screeningfunksjonalitet tillater arbeidsgiver å sette opp spørsmål som søkerne må besvare i søknadsprosessen. Det er et svært godt hjelpemiddel for å kunne vurdere kandidater, og hjelper arbeidsgiver med å hente inn relevante opplysninger fra søkerne på et tidligst mulig tidspunkt. 

Screeningspørsmålene bør settes opp i samsvar med de krav/ønsker som fremgår av annonseteksten, og svaralternativene må være uttømmende for å sikre at søker gis anledning til å gi et treffende svar. Dersom stillingen eksempelvis krever utdanning på masternivå, bør det stilles spørsmål om høyeste oppnådde grad. Det kan videre være relevant å stille spørsmål om søkerens utdanningsretning (kan være fritekst), jobberfaring, kjennskap til ulike systemer etc.

Rapport på søkernes besvarelser samt poengsum kan enkelt tas ut fra systemet.

Du kan redigere eller slette allerede opprettede screening-maler. Dette forutsetter at du er administrator.

 • Under «vedlikehold» i menyen trykker du på «screening». 
 • Her vil du få se en oversikt over allerede opprettede maler.

Du kan også opprette screening-maler dersom du er administrator.

 1. Trykk på «Ny screening-mal».
 2. Skriv inn navn på malen og velg eierenhet.
 3. Velg hvilket språk screening-malen skal opprettes på. NB: Det er kun mulig å velge ett språk.
 4. Skriv inn spørsmål og angi hvordan søker kan svare på spørsmålene i rullemenyen «Velg type alternativer». 
 5. Oppgi svaralternativer med poeng. Du kan velge poengsum fra -1000 poeng til +1000 poeng på hvert svar.
 6. Dersom du velger at et svar skal være «Diskvalifiserende» vil søker stå med en X i søkeroversikten hvor screening-poeng er listet.
 7. Dersom du velger at svaralternativ er "Blokkerende" vil søker ikke kunne fortsette søknad ved å krysse av for slikt svar.
 8. Dersom du velger svaralternativet "Heltall" vil søker kun få mulighet til å oppgi et positivt tall i svaret. (Dette kan eksempelvis brukes hvis man ber søker oppgi antall gjennomførte flytimer for pilotstillinger).
 9. Legg til så mange spørsmål og svaralternativer som du ønsker og trykk på «Lagre» når du er ferdig.

Når du senere skal publisere en stilling vil det være mulig å knytte de forskjellige screening-malene til utlysningen.

NB: Dersom screening-spørsmål legges til en stilling vil søkerne måtte besvare de definerte spørsmålene når de søker på stillingen.

Rapporter som viser hva søkerne har svart på de forskjellige spørsmålene kan også enkelt tas ut fra hver stilling.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse