Screening

Du kan redigere eller slette allerede opprettede screening-maler. Dette forutsetter at du er administrator.

  • Under «vedlikehold» i menyen trykker du på «screening». 
  • Her vil du få se en oversikt over allerede opprettede maler.

Du kan også opprette screening-maler dersom du er administrator.

  1. Trykk på «Ny screening-mal».
  2. Skriv inn navn på malen og velg eierenhet.
  3. Velg hvilket språk screening-malen skal opprettes på. NB: Det er kun mulig å velge ett språk.
  4. Skriv inn spørsmål og angi hvordan søker kan svare på spørsmålene i rullemenyen «Velg type alternativer». 
  5. Oppgi svaralternativer med poeng. Du kan velge poengsum fra -1000 poeng til +1000 poeng på hvert svar.
  6. Dersom du velger at et svar skal være «Diskvalifiserende» vil søker stå med en X i søkeroversikten hvor screening-poeng er listet.
  7. Legg til så mange spørsmål og svaralternativer som du ønsker og trykk på «Lagre» når du er ferdig.

Når du senere skal publisere en stilling vil det være mulig å knytte de forskjellige screening-malene til utlysningen.

NB: Dersom screening-spørsmål legges til en stilling vil søkerne måtte besvare de definerte spørsmålene når de søker på stillingen.

Rapporter som viser hva søkerne har svart på de forskjellige spørsmålene kan også enkelt tas ut fra hver stilling.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse