Registrere og redigere søknad

Som arbeidsgiver, for å registrere en søknad manuelt på en stilling:

 1. Gå inn i stillingen du ønsker å registrere en ny søker til.
 2. Trykk på «Ny søker» og velg «Registrer ny søknad».

Velg «Jobbsøker er registrert fra før» dersom du skal registrere en søker som har søkt på stillinger hos dere tidligere.

 1. Hak av for «Har samtykke fra kandidat» for å bekrefte at kandidaten har gitt samtykke til å bli elektronisk registrert. Legg også inn en beskrivelse av hvordan samtykke er innhentet. Dette må gjøres før du kan gå videre i registreringen.
 2. I rullemenyen velges aktuell søker. Alle tidligere registrerte søkere vil befinne seg i listen.
 3. Trykk «Gå videre» for å legge inn søknadsbrev og annen informasjon.
 4. Velg «Lagre og gå til søkeroversikt» for å lagre informasjonen du har registrert.

«Registrere ny jobbsøker» velges for eksempel dersom det har kommet en søknad pr post eller epost.

 1. Hak av for «Har samtykke fra kandidat» for å bekrefte at kandidaten har gitt samtykke til å bli elektronisk registrert. Legg også inn en beskrivelse av hvordan samtykke er innhentet. Dette må gjøres før du kan gå videre i registreringen.
 2. Skriv inn fornavn og etternavn og trykk «Gå videre».
 3. Du kan registrere komplett CV, deler av CVen eller kun søkers navn – alt etter hvor mye informasjon du ønsker å legge inn.
 4. Velg «Lagre og gå til søkeroversikt» for å lagre informasjonen du har registrert.

NB: Et kryss i søkeroversikten viser at kandidaten er manuelt registrert.

Saksbehandlere kan også redigere manuelt registrerte søknader.

 1. Trykk på «Vis» til høyre for søkeren du ønsker å redigere. 
 2. Trykk på «Rediger søknad» (hvitt ark med gul blyant).
 3. Gjør nødvendige tilføyelser/endringer i søknaden og trykk på «Lagre og gå til søkeroversikt».
 4. Endringene er nå lagret.
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse