Sende post til søker

mceclip0.png

Du kan enkelt sende post til en eller flere søkere fra jobbadmin:

  1. Gå til en stilling.
  2. Under fanen «Søkere» kan du hake av i listen for den/de søkerne du ønsker å sende post til. 
  3. Trykk på «Send».
  4. Velg typen melding du vil sende fra listen over meldingstyper. Der er enkelte ferdig definerte etter en mal.

mceclip1.png

  1. Dersom du ønsker at mottaker skal kunne svare på meldingen må du hake av for "Mottaker kan svare på melding".
  2. Skriv meldingen inn i tekstfeltet, eller velg en mal. Det er mulig å redigere innholdet i tekstfeltet selv om du har valgt en mal. Du kan også legge til flere språk.
  3. Det er mulig å legge ved vedlegg eller søkerliste før du sender meldingen dersom det er ønskelig. 
  4. Trykk på «Send melding» for å sende posten, eller velg «Lagre utkast» dersom du ønsker å lagre meldingen. Lagrede meldinger vil du finne igjen under «Utkast» i fanen «Post» på stillingen. Utkastet kan derfra redigeres og eventuelt sendes.

NB: Dersom du sender post til flere søkere samtidig vil de ikke kunne se de andre mottakerne av posten.

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse