Se søkerhistorikk

Vil du se om en søker har søkt på stilling hos din virksomhet tidligere?

  1. Trykk på «søk» menyen til venstre.
  2. Skriv inn navn på søkeren og hak av i «Søknader». 
  3. Trykk på «Søk». Navnet til søker vil komme opp i en liste.
  4. For å se stillinger som søkeren har søkt på kan du trykke på «vis» bak oppføringen i listen.
  5. Trykk på stillingstittelen for å gå til søkeroversikten på aktuell stilling eller på «Vis søknad» for å gå rett til den aktuelle søknaden.

NB: Du kan også se denne oversikten ved å trykke på søker inne på en stilling. I fanen for «Detaljer» kan du nede på siden trykke «Se søkerhistorikk».

Se_s_kerhistorikk.PNG

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse