Behandle forespørsel om unntak fra offentlighet

 

mceclip1.png

Når en kandidat utheves med gul bakgrunnsfarge og et ekstra ikon til høyre i søkeroversikten betyr dette at søkeren har en forespørsel:

  • Søker har bedt om unntak offentlighet.
  • Søker har bedt om å få trukket søknad etter søknadsfrist.

Gjør følgende for å behandle forespørselen:

  1. Trykk på ikonet til høyre for kandidatens navn i søkeroversikten.
  2. Ny side åpnes og du vil se hva forespørselen gjelder. 

mceclip2.png

Dersom forespørselen gjelder unntak fra offentlighet så vil du se søkers begrunnelse for dette. Velg om du ønsker å godkjenne eller avslå forespørselen. Avslår du ønsket vil standardsvaret for avslag hentes opp som et forslag. Dette svaret kan redigeres om det er ønskelig. (Administratorer kan redigere/opprette nye maler for avslag ved unntak offentlighet, se fremgangsmåte her)

Sette frist for trekking av søknad

Søkere som får avslag på sitt ønske om unntak fra offentlighet kan velge å trekke sin søknad på bakgrunn av avslaget. Ved å velge dato i kalender under meldingsboksen kan saksbehandler sette frist for trekking, og slik åpne for at søker kan trekke sin søknad direkte før søkerliste offentliggjøres. Søker kan trekke sin søknad direkte innenfor fristen som settes i kalenderen, selv om søknadsfrist har utløpt. (Søker kan fremdeles forespørre trekking på vanlig måte etter at frist har gått ut). 

NB: Dersom bruker velger å sette en frist for trekking, kan ikke søkerlister genereres før søker enten har valgt å "opprettholde søknad", å"trekke søknad", eller at fristen for trekking har utløpt.

Godkjenne ønske om unntak fra offentlighet

Dersom du godtar søkerforespørsel om å bli unntatt offentlighet vil navn og andre opplysninger om søker være skjult på den offentlige søkerlisten. Kun søkers kjønn vil fremkomme. På den utvidede søkerlisten vil imidlertid all informasjon om kandidaten være med, men det står tydelig i rødt: «Søker er unntatt offentlighet».

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse