Behandle forespørsel om unntak fra offentlighet

 

mceclip1.png

Når en kandidat utheves med gul bakgrunnsfarge og et ekstra ikon til høyre i søkeroversikten betyr dette at søkeren har en forespørsel:

  • Søker har bedt om unntak offentlighet.
  • Søker har bedt om å få trukket søknad etter søknadsfrist.

Gjør følgende for å behandle forespørselen:

  1. Trykk på ikonet til høyre for kandidatens navn i søkeroversikten.
  2. Ny side åpnes og du vil se hva forespørselen gjelder. 

mceclip2.png

Dersom forespørselen gjelder unntak fra offentlighet så vil du se søkers begrunnelse for dette. Velg om du ønsker å godkjenne eller avslå forespørselen. Avslår du ønsket vil standardsvaret for avslag hentes opp som et forslag. Dette svaret kan redigeres om det er ønskelig.

Administratorer kan redigere/opprette nye maler for avslag ved unntak offentlighet, se fremgangsmåte her.

Dersom du godtar søkerforespørsel om å bli unntatt offentlighet vil navn og andre opplysninger om søker være skjult på den offentlige søkerlisten. Kun søkers kjønn vil fremkomme. På den utvidede søkerlisten vil imidlertid all informasjon om kandidaten være med, men det står tydelig i rødt: «Søker er unntatt offentlighet».

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse