Om valget unntatt offentlighet

Unntaksbestemmelsen gir adgang, men ikke plikt, til å nekte innsyn i dokumenter om ansettelse i offentlig tjeneste, jf. offentlighetsloven § 25. I Jobbnorge vil det bli gitt mulighet til å velge å bli unntatt offentlighet, men det er opp til arbeidsgiver å avgjøre hvorvidt ønsket skal etterkommes.

Som søker kan du på følgende måte se om du har bedt om unntak fra offentlighet i din søknad:

  • Logg inn på din jobbsøker konto.
  • Gå til «Sendte søknader».
  • Trykk på et av ikonene til høyre for søknaden (vises som et øye) for å se på søknaden din.
  • Under «Søknad» kan du se om du har haket av for ønske om unntak fra offentlighet. Eventuell begrunnelse for ønsket står også her. 

Ved utsendelse av offentlige søkelister vil navnet bli utelatt, mens navnet vil fremstå på den utvidete søkelisten som de andre søkerne til jobben har rett til å få se. Her vil det imidlertid opplyses om søkers ønske om å bli unntatt offentlighet. Dersom søkers ønske om å bli unntatt offentlighet ikke blir etterkommet, vil søker få beskjed om dette slik at han/hun eventuelt kan trekke søknaden.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig