Registrere/opprette eller redigere CV

Du har alltid tilgang på din CV i menyen til venstre når du er innlogget på din Jobbsøkerkonto i Jobbnorge.

Når du klikker på "Søk stilling" i en stillingsannonse, vil du også kunne opprette/gjøre endringer i din CV i søknaden. Dette vil påvirke CV'en din i "Mine CV'er".

Endringer du gjør i "Mine CV'er" vil ikke påvirke CV i allerede innsendte søknader. For å oppdatere CV i allerede innsendt søknad, les mer her: Oppdatere innsendt søknad – Jobbnorge - Support

 1. Registrere/redigere CV når du ikke er i en søknadsprosess
 • Trykk på «Mine CV`er» i menyen til venstre.
 • Du kan velge mellom tre ulike typer CV. Det er arbeidsgiver som velger hvilken CV som skal brukes til hver enkelt stilling, sjekk derfor hvilken CV som kommer opp i søknaden.
 • Det er ikke mulig å overføre utfylt informasjon fra en CV-type til en annen. 

mceclip0.png

       2. Registrere/redigere CV i søknadsprosess

 • Klikk på "Søk stilling" i annonsen.
 • Følg stegene til du kommer til "CV". Typen CV er valgt av arbeidsgiver når de opprettet stillingen, og du kan ikke endre type CV. 
 • Fyll inn/endre informasjonen i CV'en ved å trykk på "Rediger" eller "Legg til".
 • Lagre for hver gang du legger inn/endrer informasjon i en seksjon.

mceclip1.png

 • Tips: Du kan bla fram og tilbake mellom stegene i søknaden
 • Tips: Hvis du klikker "Avbryt", så vil det du har gjort ligge lagret i søknaden under "Usendte søknader" i menyen til venstre. Du kan trykke på "Fortsett" til høyre for å jobbe videre med søknaden din fram til søknadsfristen. Du kan også slette søknaden hvis du ønsker det.
 • Tips: De CV'typene du har benyttet, vil ligge tilgjengelig under "Mine CV'er.
 • Hvis du ønsker å gjøre CV'en din tilgjengelig for arbeidsgivere, kan du lese mer her: Publiser CV – Jobbnorge - Support

Husk at CV er gjenbrukbar og kan brukes til å søke på flere stillinger. Ved endt registrering av din CV vil du få mulighet til å forhåndsvise og skrive den ut.

CV-informasjon og søknadstekst er kun tilgjengelig for deg som jobbsøker og de arbeidsgivere som du har valgt å sende søknaden til. 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig