Særskilte regler for søkere med utenlandsk opprinnelse

Regjeringen har som målsetting å øke andelen offentlige ansatte med innvandrerbakgrunn. Søkere med slik bakgrunn oppfordres derfor til å søke på offentlige stillinger.

I Handlingsplanen mot rasisme og diskriminering er alle statlige virksomheter pålagt å innkalle minst én person med innvandrerbakgrunn til intervju, under forutsetning om at søkeren er kvalifisert for stillingen. 

Søker med innvandrerbakgrunn refererer i denne sammenhengen til søker som har innvandret fra:

  • Europa utenom EU/EFTA
  • Asia (inkl. Tyrkia)
  • Afrika
  • Sør- og Mellom-Amerika
  • Oseania utenom Australia og New Zealand
  • eller hvor begge foreldre har innvandret fra disse landene

Om du ønsker slik særskilt behandling av din søknad, krysser du av for dette før du sender søknaden. Slik avkryssing er valgfri.

NB: Avkryssing for slik behandling knyttes kun til den ledige stillingen du søker på, og ikke til din CV. Avkryssingen kan ikke sees av andre enn saksbehandlere for den aktuelle stillingen du har krysset av for. Om du søker på andre ledige stillinger så må det krysses av på nytt for de aktuelle stillingene dersom du skal synliggjøre slik behandling for disse

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 1 syntes dette var nyttig