Særskilte regler for søkere med funksjons-/yrkeshemming

Funksjonshemmet/yrkeshemmet søker har, om søkeren ønsker det, krav på spesiell behandling i søknadsprosessen, jf. §6 i forskrift til lov om statens ansatte.

"§ 6.Søkere med funksjonsnedsettelse
(1) Dersom noen av de kvalifiserte søkerne til en stilling oppgir å ha en funksjonsnedsettelse som vil kreve tilrettelegging på arbeidsplassen eller i arbeidsforholdet, skal minst én av disse søkerne innkalles til intervju før innstillingen avgis.
(2) En søker med funksjonsnedsettelse kan ansettes dersom vedkommende er tilnærmet like godt kvalifisert som den best kvalifiserte søkeren."

Om du ønsker en slik spesiell behandling av søknaden din, krysser du av for dette før du sender søknaden. Slik avkryssing er valgfri. Avkryssing for slik behandling knyttes kun til den ledige stillingen du søker på, og ikke til din CV. Avkryssing for slik behandling kan ikke sees av andre enn saksbehandlere for den aktuelle stillingen du har krysset av for. Om du søker på andre ledige stillinger så må det avkrysses på nytt for de aktuelle stillingene dersom du skal synliggjøre slik behandling for disse.

Les mer på Lovdata: https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-838/§6

 

Om du ønsker en slik spesiell behandling av søknaden din, krysser du av for dette før du sender søknaden. Slik avkryssing er valgfri.

NB: Avkryssing for slik behandling knyttes kun til den ledige stillingen du søker på, og ikke til din CV. Avkryssingen er ikke synlig for andre enn saksbehandlere for den aktuelle stillingen du har krysset av for. Om du søker på andre ledige stillinger så må det avkrysses på nytt for de aktuelle stillingene dersom du skal synliggjøre slik behandling for disse.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig